ثبت نام
ورود به سايت
کارگاه تصویرسازی روضه خانگی
این کارگاه ویژه هنرمندان تصویرساز تهرانی می‌باشد
تصویرسازی به معنای عام مقصود این کارگاه است. شامل دیجیتال پینت، کلاژ ، کارتونیک، فتومونتاژ و ...