ثبت نام
ورود به سايت
  • s1.jpg


در عصری که بام عصر فناوری و اطلاعات از آن عنوان می شود نمی توان روش های نوین و استفاده از ابزار جدید را نادیده گرفت. جامعة الاحکام مركزي برای آموزش احکام و شيوه های نوين در بيان، تدريس، تأليف و فراگیری آن است و ارتقای سطح علمي طلاب، دانشجويان، دانش‌آموزان و عموم مردم را در موضوعات مختلفِ احکام فقهی، عهده‌دار مي باشد.

آخرین دروس

تمام دروس

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

14

شرکت کننده

2 ساعت

زمان درس

1

بخش ها

23

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

22

شرکت کننده

29 بهمن

زمان درس

1

بخش ها

1

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

17

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

26

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

1

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

3

شرکت کننده

زمان درس

1

بخش ها

18

شرکت کننده

پنچشنبه ها

زمان درس

1

بخش ها

28

شرکت کننده

شنبه و چهارشنبه

زمان درس

1

بخش ها

2

شرکت کننده