ورود به سايت
  • s1.jpg


در عصری که بام عصر فناوری و اطلاعات از آن عنوان می شود نمی توان روش های نوین و استفاده از ابزار جدید را نادیده گرفت. جامعة الاحکام مركزي برای آموزش احکام و شيوه های نوين در بيان، تدريس، تأليف و فراگیری آن است و ارتقای سطح علمي طلاب، دانشجويان، دانش‌آموزان و عموم مردم را در موضوعات مختلفِ احکام فقهی، عهده‌دار مي باشد.

آخرین دروس