درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مبانی شعر هیأت

مدرسه عالی شعر هیأت

100,000 (تومان)

آموزش مجازی مبانی شعر سید محمدجواد شرافت ده جلسه ودیویی ...

10:00:00

زمان درس

10

بخش ها

28

شرکت کننده

شعر هیأت

مدرسه عالی شعر هیأت

رایگان

نخستین دوره مجازی کارگاه تخصصی شعر هیأت شعر کلاسیک نوحه‌سرایی نغمه‌پردازی ...

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

140

شرکت کننده

مدرسه شعر هیأت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس