ثبت نام
ورود به سايت
  • s1.jpg

مدرسه عالی شعر هیأت وابسته به دفتر تخصصی شعر هیأت جامعه ایمانی مشعر می باشد. این مدرسه به دنبال ارتقای سطح علمی شاعران آیینی و تربیت شاعران جوان آیینی می باشد.

آخرین دروس

تمام دروس

10:00:00

زمان درس

10

بخش ها

46

شرکت کننده