ثبت نام
ورود به سايت
  • s1.jpg

مدرسه رسانه ای هیأت‌تی‌وی، مدرسه‌ای است مبتنی بر آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی برای جامعه علاقمندان، هنرمندان و فعالین رسانه‌ای در حوزه هیأت

آخرین دروس

دوره‌ویژه

تمام دروس

01:48:10

زمان درس

25

بخش ها

16

شرکت کننده

03:41:00

زمان درس

39

بخش ها

26

شرکت کننده

05:07:00

زمان درس

47

بخش ها

29

شرکت کننده

02:04:00

زمان درس

36

بخش ها

13

شرکت کننده

03:27:00

زمان درس

31

بخش ها

24

شرکت کننده

01:32:00

زمان درس

24

بخش ها

20

شرکت کننده

02:22:00

زمان درس

33

بخش ها

16

شرکت کننده

02:46:00

زمان درس

28

بخش ها

17

شرکت کننده

03:49:00

زمان درس

44

بخش ها

12

شرکت کننده

03:55:00

زمان درس

31

بخش ها

19

شرکت کننده

03:10:00

زمان درس

31

بخش ها

10

شرکت کننده

00:06:37

زمان درس

3

بخش ها

10

شرکت کننده

01:47:00

زمان درس

29

بخش ها

14

شرکت کننده

01:25:00

زمان درس

31

بخش ها

18

شرکت کننده

03:56:00

زمان درس

21

بخش ها

7

شرکت کننده

02:08:00

زمان درس

10

بخش ها

2

شرکت کننده

00:29:07

زمان درس

3

بخش ها

21

شرکت کننده