• s1.jpg

مدرسه رسانه ای هیأت‌تی‌وی، مدرسه‌ای است مبتنی بر آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی برای جامعه علاقمندان، هنرمندان و فعالین رسانه‌ای در حوزه هیأت

درس های منتخب

تمام دروس

تهیه کنندگی رادیو و تولید پادکست

250,000 (تومان)


استاد عباسی فر

مدرسه هیأت‌تی‌وی

16:00:00

زمان درس

5

بخش ها

2

شرکت کننده

روایت در فیلم مستند

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:48:10

زمان درس

25

بخش ها

15

شرکت کننده

تدوین مستند با پریمیر

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:41:00

زمان درس

39

بخش ها

24

شرکت کننده

اصلاح رنگ با پریمیر

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

05:07:00

زمان درس

47

بخش ها

27

شرکت کننده

هنر داستان گویی

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:04:00

زمان درس

36

بخش ها

12

شرکت کننده

هنر تدوین فیلم

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:27:00

زمان درس

31

بخش ها

20

شرکت کننده

مهارت فیلم نامه نویسی

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:32:00

زمان درس

24

بخش ها

20

شرکت کننده

شناخت لنزها

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:22:00

زمان درس

33

بخش ها

15

شرکت کننده

مبانی تدوین فیلم

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:46:00

زمان درس

28

بخش ها

15

شرکت کننده

کارگردانی 3و4

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:49:00

زمان درس

44

بخش ها

10

شرکت کننده

کارگردانی 1و2

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:55:00

زمان درس

31

بخش ها

18

شرکت کننده

کارگردانی

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:10:00

زمان درس

31

بخش ها

9

شرکت کننده

کادر بندی سینمایی

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

00:06:37

زمان درس

3

بخش ها

10

شرکت کننده

فیلم نامه نویسی

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:47:00

زمان درس

29

بخش ها

14

شرکت کننده

ساخت مستند کوتاه

25,000 (تومان)


استاد سینما

مدرسه هیأت‌تی‌وی

01:25:00

زمان درس

31

بخش ها

17

شرکت کننده

Edius

25,000 (تومان)


استاد هیأت

مدرسه هیأت‌تی‌وی

03:56:00

زمان درس

21

بخش ها

7

شرکت کننده

نرم افزار Cool Edit

25,000 (تومان)


استاد هیأت

مدرسه هیأت‌تی‌وی

02:08:00

زمان درس

10

بخش ها

2

شرکت کننده

نرم افزار Adobe Audition

25,000 (تومان)


استاد هیأت

مدرسه هیأت‌تی‌وی

00:29:07

زمان درس

3

بخش ها

22

شرکت کننده