ورود به سايت

طراحی نشانه نوشتاری

زمان درس: 00:55:00 ثبت نام : 35 تعداد مراحل: 6 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک

توضیحات درس


 تالار اعلانات
50,000تومان

لینک کوتاه دوره


عبدالرضا چاره ای

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 35

درباره مدرس