ثبت نام
ورود به سايت

طراحی نشانه نوشتاری

زمان درس: 00:55:00 ثبت نام : 37 تعداد مراحل: 7 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

برگزار شده در پنجمین کارگاه خط در گرافیک

توضیحات درس


 تالار اعلانات
50,000تومان

عبدالرضا چاره ای

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 37

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره