ثبت نام
ورود به سايت

چیدمان متن

موضوع درس: هنر زمان درس: 01:30:00 ثبت نام : 131 تعداد مراحل: 4 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

کلاس چیدمان متن

توضیحات درس


 تالار گفتگو و بیان نکات درس
 تالار اعلانات
300,000تومان
برنامه کلاسی دوره

برنامه ای ثبت نشده است

مدت کلاس : 01:30:00

علی رضا حصارکی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 131

درباره مدرس

به زودی...لینک کوتاه دوره