درس هایی که این استاد تدریس می کند:

چیدمان متن

طراحی پوستر

100,000 (تومان)

کلاس چیدمان متن ...

01:30:00

زمان درس

4

بخش ها

123

شرکت کننده

علی رضا حصارکی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...