ورود به سايت

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک

زمان درس: 01:05:00 ثبت نام : 123 تعداد مراحل: 8 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک
برگزار شده در دومین کارگاه خط در گرافیک
قم . جمکران

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


هادی معزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 123

درباره مدرس

به زودی...