ورود به سايت
  • s1.jpg

مدرسه فقهی امام هادی علیه السلام
مدرسه فقهی امام هادی علیه السلام خیمه‌ای است موقت در فضای مجازی برای پناه‌بردن و گذران حیات علمی در روزگار کرونایی

آخرین دروس

تمام دروس

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

0

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

0

شرکت کننده

1399-1400

زمان درس

1

بخش ها

41

شرکت کننده