ورود به سايت


مدرسه علمیه حضرت آیت الله حائری یزدی مبتنی بر سنت های اصیل حوزوی و رویکرد نخبه پروری بر اساس نگاه تربیتی و پرورش سرمایه های موثر در خدمت انقلاب کبیر اسلامی تأسیس گردید. از ویژگیهای اساسی این مدرسه میتوان به؛ ۱_ توجه ویژه به تعمیق و تثبیت مباحث علمی ۲_ برنامه ریزی بلند مدت رشد تحصیلی طلاب ۳_ رویکرد تعلیم فلسفی در ضمن مباحث اعتقادی ۴_ آشنایی با آثار امامین انقلاب اسلامی نام برد.

آخرین دروس

تمام دروس

نامشخص

زمان درس

1

بخش ها

0

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

1

شرکت کننده

به زودی

زمان درس

0

بخش ها

34

شرکت کننده

یکشنبه،سه شنبه ساعت 13

زمان درس

0

بخش ها

37

شرکت کننده

7صبح

زمان درس

1

بخش ها

14

شرکت کننده

9.20 صبح

زمان درس

0

بخش ها

12

شرکت کننده

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

12

شرکت کننده