ورود به سايت


مدرسه علمیه حضرت آیت الله حائری یزدی مبتنی بر سنت های اصیل حوزوی و رویکرد نخبه پروری بر اساس نگاه تربیتی و پرورش سرمایه های موثر در خدمت انقلاب کبیر اسلامی تأسیس گردید. از ویژگیهای اساسی این مدرسه میتوان به؛ ۱_ توجه ویژه به تعمیق و تثبیت مباحث علمی ۲_ برنامه ریزی بلند مدت رشد تحصیلی طلاب ۳_ رویکرد تعلیم فلسفی در ضمن مباحث اعتقادی ۴_ آشنایی با آثار امامین انقلاب اسلامی نام برد.

آخرین دروس