درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

...

01:30:00

زمان درس

1

بخش ها

163

شرکت کننده

ترکیب بندی

طراحی پوستر

100,000 (تومان)

کلاس ترکیب بندی ...

02:26:00

زمان درس

10

بخش ها

126

شرکت کننده

صابر شیخ رضایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...