درس هایی که این استاد تدریس می کند:

آموزش حسابداری

مدرسه اقتصادی برکت

120,000 (تومان)

در این درس به مباحث مربوط به حسابداری هیئت پرداخته می شود. این مباحث با مشورت اساتید حسابداری و مدیران مالی هیئات تدوی ...

نامشخص

زمان درس

2

بخش ها

21

شرکت کننده

سید سیاوش ابوالقاسمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس