درس هایی که این استاد تدریس می کند:

دست آزاد

خط در گرافیک

رایگان

...

00:53:00

زمان درس

6

بخش ها

145

شرکت کننده

حمید قربان‌پور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...