درس هایی که این استاد تدریس می کند:

ترکیب‌بندی

خط در گرافیک

200,000 (تومان)

5 جلسه آموزش مجازی ترکیب‌بندی در خطوط ثلث و دیوانی  با محوریت آموزش ابزارهای مورد نیاز در نرم‌افزارهای فتوشاپ و کرل درا ...

07:31:02

زمان درس

6

بخش ها

83

شرکت کننده

محمد صادق پوروهاب

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس