درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مقتل کاربردی

مدرسه عالی هیأت البرز

200,000 (تومان)75%
50,000 تومان

  ...

نامشخص

زمان درس

11

بخش ها

40

شرکت کننده

حاج رحمان نوازنی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس