درس هایی که این استاد تدریس می کند:

فتو گرافیسم

تصویر در گرافیک

100,000 (تومان)

...

04:02:10

زمان درس

9

بخش ها

15

شرکت کننده

مجید ناگهی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...