درس هایی که این استاد تدریس می کند:

مقتل‌خوانی1

مدرسه خانه خورشید

200,000 (تومان)40%
120,000 تومان

آشنایی با فن رثا « گرایش مقتل خوانی»1 این دوره با رویکرد تخصصی در فن رثا در گرایش مقتل خوانی برگزار میگردد. این دوره ...

زمان درس

13

بخش ها

309

شرکت کننده

مرتضی وافی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس