درس هایی که این استاد تدریس می کند:

شیوه‌های جذب و ارتباط با مخاطب

مدرسه عالی مدیریت هیأت

50,000 (تومان)50%
25,000 تومان

...

01:30:00

زمان درس

2

بخش ها

79

شرکت کننده

مصطفی ملایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس