درس هایی که این استاد تدریس می کند:

فتومونتاژ

تصویر در گرافیک

100,000 (تومان)

...

06:43:00

زمان درس

23

بخش ها

194

شرکت کننده

حامد مغروری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

متولد اصفهان
مدرس رسمی آموزش و پرورش
مدرس ورکشاپهای طراحی
موسس، مدیر هنری و طراح  آتلیه هنر و گرافیک کارگاه
عضو هیات موسس مجمع طراحان انقلاب اسلامی آیه