درس هایی که این استاد تدریس می کند:

حامد مغروری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
200

درباره مدرس

متولد اصفهان
مدرس رسمی آموزش و پرورش
مدرس ورکشاپهای طراحی
موسس، مدیر هنری و طراح  آتلیه هنر و گرافیک کارگاه
عضو هیات موسس مجمع طراحان انقلاب اسلامی آیه