درس هایی که این استاد تدریس می کند:

رایگان

گعده هنر 2 نقد و بررسی نشان شرکت کنندگان در نشست ...

01:35:32

زمان درس

1

بخش ها

232

شرکت کننده

رایگان

نقد و بررسی پوسترهای اعلان هیات از منظر مبانی هنرهایی تجسمی ...

01:58:00

زمان درس

20

بخش ها

202

شرکت کننده

محمد علی کشاورز

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

به زودی...