درس هایی که این استاد تدریس می کند:

خطوط دست آزاد

خط در گرافیک

80,000 (تومان)

...

02:18:00

زمان درس

15

بخش ها

8

شرکت کننده

مهدی حاجی محمدی فریمانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس

دانش آموخته گرافیک و نقاشی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران