ثبت نام
ورود به سايت


درس هایی که این استاد تدریس می کند:
مهدی حاجی محمدی فریمانی

مهدی حاجی محمدی فریمانی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

دانشجو
1
12

درباره مدرس

دانش آموخته گرافیک و نقاشی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران