درس هایی که این استاد تدریس می کند:

روش لمعه خوانی

مدرسه جامعة الاحکام

رایگان

در این درس علاوه بر خواندن و تطبیق متن، روش لمعه خوانی، آشنایی با کتب لغت و کتابشناسی، بررسی احادیث، قواعد و دقایق فقهی ...

یکشنبه ها

زمان درس

1

بخش ها

16

شرکت کننده

اساتید فقه استان مرکزی

مدرسه جامعة الاحکام

رایگان

مباحثی که در این دوره خواهید آموخت عبارتند از: جایگاه احکام در اسلام و علوم اسلامی روشها و ضوابط احکام آموزی مطالعه ...

چهارشنبه ها

زمان درس

1

بخش ها

37

شرکت کننده

احکام گناهان کبیره

مدرسه جامعة الاحکام

رایگان

در این دوره به بررسی احکام در موضوعات مختلف خواهیم پرداخت ...

چهارشنبه ها

زمان درس

1

بخش ها

14

شرکت کننده

دوره دوم تربیت مدرس

مدرسه جامعة الاحکام

رایگان

مباحثی که در این دوره خواهید آموخت، عبارتند از: دقایق و اصطلاحات فقهی قواعد فقهی و اصولی پر کاربرد تاریخ رساله نویسی ...

پنچشنبه ها

زمان درس

1

بخش ها

22

شرکت کننده

اساتید درسنامه های احکام

مدرسه جامعة الاحکام

رایگان

مباحثی که در این دوره خواهید آموخت عبارتند از: جایگاه احکام در اسلام و علوم اسلامی روشها و ضوابط احکام آموزی مطالعه ...

جمعه ها

زمان درس

1

بخش ها

14

شرکت کننده

علیرضا محمدی نژاد

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس