درس هایی که این استاد تدریس می کند:

افترافکت 1

موشن گرافیک

500,000 (تومان)

افترافکت 1 (سلسله دوره گرافیک متحرک)  8 جلسه ویدیویی  تکلیف کارگاهی به همراه پشتیبانی استاد  ...

12:02:31

زمان درس

10

بخش ها

68

شرکت کننده

جواد آقایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
4.33
- نظر

- دانشجو

درباره مدرس