ورود به سايت

ختم صلوات- شرح صحیفه سجادیه

موضوع درس: اخلاق زمان درس: جمعه ها ثبت نام : 5 تعداد مراحل: 1 مدرسه : مدرسه فقهی امام هادی

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
13
مدت کلاس : جمعه ها

سید حسین حاتمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 5

درباره مدرس


سید رضا هاشمی موسوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 5

درباره مدرس


سیدمطهر سید علیزاده

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
6
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 5

درباره مدرس


کرباسی مشعر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 5

درباره مدرس