ثبت نام
ورود به سايت

پایه هفتم

موضوع درس: متفرقه زمان درس: نامشخص ثبت نام : 9 تعداد مراحل: 4 مدرسه : مدرسه هیأت شهدای گمنام

توضیحات درس


 کلاس آنلاین هفتم
برنامه کلاسی دوره
9
مدت کلاس : نامشخص

محمد سجاد نوری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
6
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


علیرصا عباسی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


اشکان عظیمی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


ابراهیم قندی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


امیرحسین کلهر

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


محمدصابر مهرپرور

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 9

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره