ثبت نام
ورود به سايت

مبانی مقدماتی تصویربرداری

موضوع درس: متفرقه زمان درس: 01:26:19 ثبت نام : 64 تعداد مراحل: 2 مدرسه : مدرسه هیأت‌تی‌وی

دوره مجازی
مبانی مقدماتی تصویربرداری
(انواع کادر ها و قاب بندی
کاربرد انواع قاب در فیلم)
ویژه گروه های جهادی هیاتی | محمد شاکری

توضیحات درس


مبانی مقدماتی تصویربرداری
ویژه گروه های جهادی هیاتی | محمد شاکری

برنامه کلاسی دوره

برنامه ای ثبت نشده است

مدت کلاس : 01:26:19

محمد شاکری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 64

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره