ورود به سايت

بدائه النحو

موضوع درس: حوزوی زمان درس: 16 عصر ثبت نام : 14 تعداد مراحل: 1 مدرسه : حوزه علمیه آیت الله حائری یزدی (ره)

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
11
مدت کلاس : 16 عصر

حسین حیدری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 14

درباره مدرس


محمد رضا عرب کوهسار

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 14

درباره مدرس


سیدسجاد شریعتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 14

درباره مدرس