جلسه ی پرسش و پاسخ هفتگی

موضوع درس: احکام زمان درس: نامشخص ثبت نام : 13 تعداد مراحل: 1 مدرسه : مدرسه جامعة الاحکام

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
10
مدت کلاس : نامشخص

محمدی نژاد

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
9
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 13

درباره مدرس