ورود به سايت

آموزش مجازی مبانی شعر هیأت

موضوع درس: شعر زمان درس: 10:00:00 ثبت نام : 30 تعداد مراحل: 10 مدرسه : مدرسه عالی شعر هیأت

آموزش مجازی مبانی شعر
سید محمدجواد شرافت

ده جلسه ودیویی

توضیحات درس


سرفصل های آموزشی:
چیستی شعر
سلامت و هنرمندی زبان
خیال و صور خیال در شعر
عاطفه و اندیشه در شعر
موسیقی و انواع آن در شعر
ساختار و قالب در شعر

 تالار اعلانات
100,000تومان

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
3
مدت کلاس : 10:00:00

مدرسه شعر هیأت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 30

درباره مدرس