آموزش مجازی مبانی شعر هیأت

آموزش مجازی مبانی شعر
سید محمدجواد شرافت

ده جلسه ودیویی
 
100,000تومان

 

 

  تعداد مراحل: 10
  زمان درس: 10:00:00
  موضوع درس: شعر
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

توضیحات درس


سرفصل های آموزشی:
چیستی شعر
سلامت و هنرمندی زبان
خیال و صور خیال در شعر
عاطفه و اندیشه در شعر
موسیقی و انواع آن در شعر
ساختار و قالب در شعر

 تالار اعلانات

مدرسه شعر هیأت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 30

درباره مدرس