ثبت نام
ورود به سايت

آموزش مبانی شعر هیأت

موضوع درس: شعر زمان درس: 10:00:00 ثبت نام : 88 تعداد مراحل: 10 مدرسه : مدرسه عالی شعر هیأت

آموزش مجازی مبانی شعر
سیدمحمدجواد شرافت

۱۰ جلسه

توضیحات درس


سرفصل های آموزشی:
چیستی شعر
سلامت و هنرمندی زبان
خیال و صور خیال در شعر
عاطفه و اندیشه در شعر
موسیقی و انواع آن در شعر
ساختار و قالب در شعر

 تالار اعلانات
200,000تومان
برنامه کلاسی دوره

برنامه ای ثبت نشده است

مدت کلاس : 10:00:00

مدرسه شعر هیأت

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 88

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره