ورود به سايت

نقد و بررسی پوسترهای اعلان هیات از منظر مبانی هنرهایی تجسمی

زمان درس: 01:58:00 ثبت نام : 228 تعداد مراحل: 20 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

نقد و بررسی پوسترهای اعلان هیات از منظر مبانی هنرهایی تجسمی

لینک کوتاه دوره


محمد علی کشاورز

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 228

درباره مدرس

به زودی...