ثبت نام
ورود به سايت

آنچه که باید در تبلیغات شهری بدانیم

زمان درس: 01:06:00 ثبت نام : 484 تعداد مراحل: 1 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

توضیحات درس


 تالار اعلانات

محمدرضا دوست محمدی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
2
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 484

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره