ثبت نام
ورود به سايت

بررسی عکسهای ‌عاشورایی منتشر شده در رسانه ها

زمان درس: 42:00:00 ثبت نام : 101 تعداد مراحل: 0 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

توضیحات درس


 گعده هنر 5

علی دهقان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 101

درباره مدرس


حیدر رضایی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 101

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره