ثبت نام
ورود به سايت


مقتل کاربردی روضه های دهه محرم

موضوع درس: مقتل زمان درس: نامشخص ثبت نام : 39 تعداد مراحل: 11 مدرسه : مدرسه عالی هیأت البرز

 

200,000 تومان 50,000 تومان75%
برنامه کلاسی دوره
6
مدت کلاس : نامشخص

حاج رحمان نوازنی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
3
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 39

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره