ورود به سايت

ستون‌های خیمه تشکیلات هیأت

زمان درس: 40:00 ثبت نام : 79 تعداد مراحل: 2 مدرسه : مدرسه عالی مدیریت هیأت

ستون‌های خیمه تشکیلات هیأت

توضیحات درس


 تالار اعلانات
50,000 تومان 25,000 تومان50%

لینک کوتاه دوره


سیدعلی اصغر علوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 79

درباره مدرس