الگوی تعامل با کادر هیأت

زمان درس: 41:00 ثبت نام : 80 تعداد مراحل: 0 مدرسه : مدرسه عالی مدیریت هیأت

از سری دوره‌های مکتب مدیریت هیأت

توضیحات درس


 الگوی تعامل با کادر هیأت
50,000 تومان 25,000 تومان50%

لینک کوتاه دوره


سیدابوالحسن حسینی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 80

درباره مدرس