ثبت نام
ورود به سايت


اقتضائات رسانه هیأت

موضوع درس: مدیریت زمان درس: 1:50:00 ثبت نام : 79 تعداد مراحل: 1 مدرسه : مدرسه عالی مدیریت هیأت

اقتضائات رسانه هیأت

توضیحات درس


 تالار اعلانات
50,000 تومان 25,000 تومان50%
برنامه کلاسی دوره
2
مدت کلاس : 1:50:00

وحید ملتجی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 79

درباره مدرس


لینک کوتاه دوره