ثبت نام
ورود به سايت

دوره تکمیلی آموزش خط بنایی

موضوع درس: هنر زمان درس: نامشخص ثبت نام : 24 تعداد مراحل: 11 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

سرفصل درسهای دوره تکمیلی خط بنایی
الف : شبکه های ساده
• شبکه مثلث و چارچوب های متناسب + سه بعدی سازی
• شبکه پنج ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه هفت ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه هشت ضلعی و چارچوب های متناسب
•شبکه نه ضلعی و چارچوب های متناسب
ب: شبکه های مرکب
• شبکه دایره و شعاع و چارچوب های متناسب
• شبکه مثلث و شعاع و چارچوب های متناسب
• شبکه مربع و شعاع و چارچوب های متناسب.

توضیحات درس


  • این دوره یک دوره آموزشی تربیتی است.
  • هرجلسه دارای تکلیف است.
  • شرط حضور در جلسه و دسترسی به ویدیوهای جلسات انجام تکالیف است.
  • بررسی تکالیف و ارائه نکات فردی در گروه پشتیبانی صورت می‌گیرد. 
  • ارائه نکات مشترک تکالیف در کلاس آنلاین خواهد بود.

800,000تومان
برنامه کلاسی دوره
سه شنبه، 10 فروردین 1400 
ساعت: 17 
سه شنبه، 17 فروردین 1400 
 ساعت: 17
سه شنبه، 24 فروردین 1400  
ساعت: 17 
 سه شنبه، 31 فروردین 1400
ساعت: 17 
 سه شنبه، 4 اردیبهشت 1400
ساعت: 17 
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1400  
ساعت: 17 
 سه شنبه، 18 اردیبهشت 1400
ساعت: 17 
 
مدت کلاس : نامشخص

حمیدرضا کشاورزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 24

درباره مدرس

به زودی...لینک کوتاه دوره