ثبت نام
ورود به سايت

خط بنایی با رویکرد تایپوگرافی

موضوع درس: متفرقه زمان درس: 8:00:00 ثبت نام : 43 تعداد مراحل: 3 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

مباحث دوره
۱. مفردات حروف خط بنایی
۲. ترکیب حروف و تایپوگرافی بدون چارچوب
۳. تایپو‌گرافی در چارچوب:
مستطیل، مربع، سه ضلعی، شش‌ضلعی
۴. تایپوگرافی سه بعدی، فضایی
۵. تایپوگرافی گردان حروف
۶. تایپوگرافی گردان حروف سه‌بعدی، فضایی

تکمیل ظرفیت
برنامه کلاسی دوره

چهارشنبه‌ها  / ساعت: 18:00 - 20:00

مدت کلاس : 8:00:00

حمیدرضا کشاورزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
6
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 43

درباره مدرس

به زودی...لینک کوتاه دوره