ورود به سايت

کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک

زمان درس: 02:03:00 ثبت نام : 243 تعداد مراحل: 9 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک
برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک
قم جمکران

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


مسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 243

درباره مدرس
به زودی...