کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک

موضوع درس: هنر زمان درس: 02:25:00 ثبت نام : 12 تعداد مراحل: 27 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

کاربرد خط کوفی بنایی در گرافیک
برگزار شده در سومین کارگاه خط در گرافیک
کاربرد خطوط مبتنی بر ساختار هندسی در گرافیک
قم . جمکران

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
0
مدت کلاس : 02:25:00

حمیدرضا کشاورزی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
4
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 12

درباره مدرس

به زودی...