ورود به سايت

کاربرد اقلام خوشنویسی در گرافیک

زمان درس: 01:04:00 ثبت نام : 265 تعداد مراحل: 7 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


مسعود نجابتی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
5
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 265

درباره مدرس
به زودی...