کاربرد خط کوفی اولیه و مشرقی در گرافیک

موضوع درس: هنر زمان درس: 02:11:00 ثبت نام : 112 تعداد مراحل: 13 مدرسه : مدرسه عالی هنرهیأت

توضیحات درس


 تالار اعلانات

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
0
مدت کلاس : 02:11:00

سید وحید موسوی جزایری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 112

درباره مدرس

به زودی...