ورود به سايت

سلسله نشستهای علمی بررسی ابعاد فاجعه‌ی قتل و سقط جنین

موضوع درس: متفرقه زمان درس: 2:00:00 ثبت نام : 19 تعداد مراحل: 2 مدرسه : مدرسه محیا

سرفصل هایی که توسط استاد ارائه می شود:

آیا جنین قبل از دمیده شدن روح انسان است؟
از چه زمانی اسقاط و قتل جنین حرام است؟
آنچه در کشور تحت عنوان غربال گری انجام می شود، چقدر صحیح است؟
چه تخلفاتی از قوانین کشور در موضوع قتل جنین انجام می شود؟

توضیحات درس


سرفصل هایی که توسط استاد ارائه می شود:

آیا جنین قبل از دمیده شدن روح انسان است؟
از چه زمانی اسقاط و قتل جنین حرام است؟
آنچه در کشور تحت عنوان غربال گری انجام می شود، چقدر صحیح است؟
چه تخلفاتی از قوانین کشور در موضوع قتل جنین انجام می شود؟

سه شنبه 28 بهمن ماه ساعت 15

لینک کوتاه دوره


برنامه کلاسی دوره
9
مدت کلاس : 2:00:00

رسول مزروعی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
-
- نظر

شرکت کننده تاکنون: 19

درباره مدرس