سلسله نشستهای علمی بررسی ابعاد فاجعه‌ی سقط جنین

سرفصل هایی که توسط استاد ارائه می شود:

آیا جنین قبل از دمیده شدن روح انسان است؟
از چه زمانی اسقاط و قتل جنین حرام است؟
آنچه در کشور تحت عنوان غربال گری انجام می شود، چقدر صحیح است؟
چه تخلفاتی از قوانین کشور در موضوع قتل جنین انجام می شود؟

 

 

  تعداد مراحل: 1
  زمان درس: نامشخص
  موضوع درس: متفرقه
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس