نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیکرایگان
توليد کننده: مدرسه عالی هیأتمدرسه عالی هیأت


توضیحات تکمیلی

نگاهی به خطوط منسوخ شده و کاربرد آن در گرافیک
برگزار شده در دومین کارگاه خط در گرافیک
قم . جمکران

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: