ثبت نام
ورود به سايت

مبانی مقدماتی تصویربرداریرایگانتوضیحات تکمیلی

دوره مجازی
مبانی مقدماتی تصویربرداری
(انواع کادر ها و قاب بندی
کاربرد انواع قاب در فیلم)
ویژه گروه های جهادی هیاتی | محمد شاکری

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: