آموزش افتر افکت با رویکرد موشن گرفیک (گام دوم)300,000 تومانتوضیحات تکمیلی

تاریخجلسه  آنلاینآموزش ویدیویی
28 بهمنجلسه اول ویدیویی
5 اسفندجلسه اول آنلاینجلسه دوم ویدویی
12 اسفندجلسه دوم آنلاینجلسه سوم ویدویی
19 اسفندجلسه سوم آنلاینجلسه چهارم ویدویی
26 اسفندجلسه چهارم آنلاینجلسه پنجم ویدویی
17 فروردینجلسه پنجم آنلاینجلسه ششم ویدویی
24 فروردینجلسه ششم آنلاینجلسه هفتم ویدویی
31 فروردینجلسه هفتم آنلاینجلسه هشتم ویدویی
25 اردیبهشتجلسه هشتم آنلاینژوژمان نهایی پروژه ها
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: